Voda, topení, plyn

INSTALACE KV s.r.o.
Havarijní služba 24 hod.
Tel: 602 414 986
Web: www.instalacekv.cz

Elektroinstalace

LARGOS spol. s r.o.
Tel: 602 650 355
Web: www.largos.cz

Zámečnictví

Rudolf Čurda
Tel: 602 488 372
Web: zamecnictvicurda.webnode.cz

Poruchy elektřiny

Tel. 840 850 860

Na uvedeném čísle se lze informovat a hlásit poruchy:

 • Nahlášení přerušení dodávky elektrické energie (poruchy)
 • Informace o plánovaných odstávkách elektrické energie

Poruchy plynu

Tel. 1239

Na uvedeném čísle lze hlásit následující závady:

 • poruchu dodávky zemního plynu do místa spotřeby
 • veškeré úniky zemního plynu
 • závady a poruchy plynárenského zařízení v majetku či užívání dodavatelské organizace – veškeré zařízení, které není odběrné plynové zařízení (OPZ): plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany atd.
 • závady na měřicím zařízení (plynoměru)
Při ohlášení úniku plynu uveďte:
 • jméno a příjmení volajícího, jeho adresu a tel. spojení
 • co nejpřesnější popis místa výskytu poruchy
 • druh poruchy (únik plynu, výpadek dodávky plynu, vadný plynoměr atp.)
Důležité upozornění:
 • Pohotovostní linka vyřizuje pouze poruchy v dodávce zemního plynu, poruchy na zařízení provozovaných dodavatelem plynu a situace spojené s obecným ohrožením v souvislosti s provozem plynárenské sítě.
 • Poruchy na plynových spotřebičích a domovních rozvodech zemního plynu pohotovostní služba zabezpečuje pouze proti vzniku dalších škod uzavřením hlavního uzávěru plynu. Pohotovostní služba nezajišťuje opravy a údržbu odběrného plynového zařízení (OPZ).